Представник з безпечності та відповідності продукції (PSCR) в автомобільній промисловості (9.03.2019)

Швидкість змін та інновацій в автомобільній промисловості досягає нечуваних раніше темпів. Це часто призводить до підвищення складності продукту з одночасним скороченням циклів його розробки. У поєднанні зі зростаючими сподіваннями споживачів щодо функціональності та безпеки продуктів, це спричиняє виникнення особливих викликів, що стоять перед усіма залученими компаніями.

Виробники в автомобільній промисловості не лише мають справу з новими споживачами та їх культурою, але також з мінливими очікуваннями споживачів та специфічними для тієї чи іншої країни законами та вимогами, що застосовуються до продуктів. Крім того, значно зросли чутливість та взаємозв’язки користувачів продуктів з органами влади, а також публічні дискусії з питань цілісності продукту.

У цьому контексті постає питання про те, які організаційні структури та процеси повинні бути створені в компанії, та, яким чином компанія повинна реагувати, якщо продукт класифікується як потенційно невідповідний або як потенційно критично важливий для безпеки внаслідок відмінностей в одній або декількох країнах.

Відповідь на це питання залежить від певного рівня складності, який обумовлений, серед іншого, числом залучених сторін (органів влади, користувачів продукту, виробників оригінальних частин, постачальників) та їх різними вимогами.

Обґрунтовані очікування щодо безпеки з боку споживачів, користувачів та незалучених третіх сторін («широкої громадськості») повинні бути визначені та враховані. Якщо продукти виявляються «небезпечними» на ринку, компанія зобов’язана ініціювати необхідні заходи для захисту споживачів, користувачів або широкої громадськості.

Обумовлений цим обов’язок виявляти сумлінність є основою для належного вирішення питань, пов’язаних з безпекою та відповідністю.

Виходячи з цих міркувань, компанії можуть розробити попереджувальні заходи щодо внутрішніх процесів, методів та інструментів, а також організаційну структуру.

Загальна відповідальність вищого керівництва не може бути делегована, проте можливим є делегування обов’язків, призначених для реалізації цієї відповідальності.

Відповідальність за виконання конкретних обов’язків може бути делегована, за умови, що компетенції (для прийняття рішень та дій) визначені верифікованим чином (наприклад, у письмовій формі), відповідна особа ретельно обрана та її кваліфікація може бути підтверджена. Такий спосіб делегування має здійснюватися явно, оперативно та результативно.

Відповідальні особи мають володіти відповідними заннями та демонструвати компетентність, яка відповідає сучасним вимогам та викликам.

Саме для забезпечення такої компетентності та підтвердження кваліфікації відповідальних осіб, ми розпочинаємо з квітня цього року проведення оновленого дводенного навчального курсу ID 503 “Представник із безпечності та відповідності продукції (PSCR) у автомобільній промисловості” та одноденного навчального курсу ID 533 “Оновлення кваліфікації від PSB до представника з безпечності та відповідності продукції (PSCR)”.

Mikhail Kalinichenko

Facebook