Організація системи простежуваності (30.03.2020)

Створення системи простежуваності в останні роки стало актуальним для усіх ланок харчового ланцюга, оскільки підтримується вимогами національного законодавства, вимогами визнаних міжнародних кодів практики (таких, як документи Комісії Codex Alimentarius), міжнародного стандарту ISO 22000, різноманітних схем сертифікації (FSSС 22000, IFS, BRC, GMP+ і т.п.) та вимогами бізнес-клієнтів (великих мереж ресторанів, торгівельних мереж). При цьому потрібно зазначити, що вимоги у відношенні системи простежуваності також розповсюджуються і на самі торгівельні та ресторанні мережі, як на прямих учасників ланцюга постачання харчових продуктів.

У відповідності до таких вимог, кожна ланка у ланцюгу постачання повинна мати можливість відстежувати всі продукти, які постачаються та отримуються. Це включає можливість відстежувати за необхідності інгредієнти, які використовуються для виробництва готової продукції.

Надійне функціонування системи простежуваності дозволяє забезпечити швидку реакцію у випадку інцидентів з харчовими продуктами, таку, як: організацію вилучення та/або відкликання продукції, за необхідності інформування регуляторних органів, засобів масової інформації, постачальників та споживачів, застосовувати необхідні коригувальні дії, а також може допомогти мінімізувати наслідки інциденту та масштаб вилучення та/або відкликання.

Система простежуваності учасника харчового ланцюга повинна мати можливість відстежувати продукти, які були придбані у постачальників та які були продані бізнес-клієнтам. Тобто роздрібні кінцеві споживачі не включаються до системи простежуваності.

Для забезпечення надійної простежуваності визначення партій продуктів має важливе значення. Це може сприяти обмеженню кількості продуктів, які у випадку інциденту повинні бути вилучені або відкликані, оскільки у випадку інциденту, пов’язаного з безпечністю харчових продуктів ціла партія продукту вважається небезпечною, якщо учасник харчового ланцюга не зможе продемонструвати інше.

Оператори ринку харчових продуктів повинні включати в систему простежуваності харчових продуктів, принаймні інформацію щодо простежуваності на один крок уперед та один крок назад.

Для підтримання функціонування системи простежуваності має бути доступною наступна інформація:

 • Назва та адреса постачальника / бізнес-клієнта (роздрібні продавці продуктів харчування, включаючи підприємства громадського харчування, не зобов’язані зберігати інформацію щодо простежуваності, яка стосується продажів кінцевому роздрібному споживачу),
 • Реквізити продукту, для можливості його ідентифікації, включаючи кількість, а також інформацію щодо дати здійснення операції і доставки продукту.

Зберігання продуктів (включаючи сировину) у оригінальному пакуванні полегшує отримання інформації та управління системою простежуваності.

Оператори ринку, які займаються продуктами тваринного походження або пророслого насіння повинні забезпечувати систему простежуваності додатковою інформацією. Такі вимоги викладені, наприклад у Регламенті Європейського Союзу № 178/2002, де мова йде про те, що оператори ринку, які обробляють продукти тваринного походження або проросле насіння повинні надавати регуляторним та правоохоронним органам на їх запит додаткову інформацію.

Для продуктів тваринного походження ця інформація містить:

 • точний опис продукту,
 • обсяг або кількість продукту,
 • назву та адресу оператора ринку, від якого були відправлені продукти,
 • назву та адресу вантажовідправника (власника), якщо вони відрізняються від назви та адреси оператора ринку, звідки було відправлено продукти,
 • назву та адресу оператора ринку, якому відправляються продукти (якщо це не кінцевий роздрібний споживач),
 • назву та адресу отримувача (власника), якщо вони відрізняються від назви та адреси оператора ринку, якому відправляються продукти (якщо це не кінцевий роздрібний споживач),
 • інформацію із зазначенням партії продукту, частини партії продукту або поставки, у залежності від обставин,
 • дату відправлення.

Для паростків ця інформація містить:

 • точний опис насіння або паростків, включаючи таксономічну назву рослини,
 • обсяг або кількість насіння або паростків, які постачаються,
 • назву та адресу оператора ринку, від якого були відправлені насіння або паростки,
 • назву та адресу вантажовідправника (власника), якщо вони відрізняються від назви та адреси оператора ринку, звідки були відправлені насіння або паростки,
 • назву та адресу оператора ринку, якому відправляються насіння або паростки (якщо це не кінцевий роздрібний споживач),
 • назву та адресу отримувача (власника), якщо вони відрізняються від назви та адреси оператора ринку, якому відправляються насіння або паростки (якщо це не кінцевий роздрібний споживач),
 • ідентифікацію партії, у залежності від ситуації,
 • дату відправлення.

При цьому, для паростків ця додаткова інформація не вимагається після того, як паростки було піддано обробці, яка усуває мікробіологічні ризики.

Інформація щодо простежуваності продуктів тваринного походження та паростків повинна поновлюватися щоденно. Оператори ринку повинні постійно актуалізувати і регуляторні вимоги з тим, щоб стежити за змінами у законодавстві, які мають відношення до окремих харчових продуктів. Наприклад, після інцидентів пов’язаних із фальсифікацією яловичини та рибних продуктів, у Європейському Союзі було введено особливі галузеві вимоги щодо простежуваності для цих продуктів.

Далі буде…

Mikhail Kalinichenko

Facebook